pedagogikos mokslų sistema

pedagogikos mokslų sistema
pedagogikos mokslų sistema statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo procesus įvairiais aspektais tyrinėjančių mokslų visuma. Ją sudaro pedagogikos mokslo disciplinos, kilusios diferencijuojantis pedagogikos teorijai. Jos diferenciaciją skatina vis didesnė ugdymo reikšmė visuomenei, mokyklų reformos, mokslinio tyrimo įstaigų veikla. Kartu atsiranda šių disciplinų integracijos poreikis. Šiuo metu vis dar vyksta sistemos diferenciacija, kuriasi naujos pedagogikos mokslo šakos, ypač dviejų mokslų sandūroje, pvz., psichologijos ir pedagogikos, sociologijos ir pedagogikos, ekonomikos ir pedagogikos. Šiuo metu Lietuvoje pedagogikos mokslų sistemą sudaro šios pedagogikos disciplinos: 1) bendroji pedagogika, kuri, perima kitų pedagogikos disciplinų ir gretimų mokslų žinias, jas interpretuoja ir apibendrina, kompleksiškai tiria teorinius mokymo, lavinimo ir auklėjimo pagrindus. Bendruosius pedagogikos klausimus sudaro pedagogikos dalykas, ugdymo tikslai ir uždaviniai, turinys ir metodai, ugdymo veikėjai ir dalyviai, mokslinio tyrimo metodologija, andragogika; 2) didaktika, tirianti mokymo ir lavinimo procesą; 3) auklėjimo teorija, tirianti auklėjimo pagrindus, bendrąją ir specialiąją metodiką; 4) metodikos, tiriančios atskirų mokymo dalykų dėstymą; 5) psichologinė pedagogika, tirianti psichinę veiklą pedagoginiu požiūriu; 6) socialinė pedagogika, tirianti socialinę aplinką pedagoginiu požiūriu; 7) specialioji pedagogika, tirianti sutrikimų turinčių vaikų ugdymą (tiflo-, surdo-, oligofrenopedagogika ir logopedija); 8) istorinė pedagogika; 9) lyginamoji pedagogika (dabarties užsienio šalių ar praeities teorijų lyginimas); 10) institucinė pedagogika (ikimokyklinė, vidurinės mokyklos, aukštosios mokyklos, gamybinė); karinė, pataisos darbų pedagogika, mokyklotyra (mokyklų darbo organizavimas ir valdymas). Pedagogikos mokslų disciplinos operuoja filosofijos, politikos, fiziologijos, medicinos, psichologijos, sociologijos, istorijos, teisės, kibernetikos žiniomis, jas interpretuoja ugdymo proceso požiūriu ir integruoja į savo sistemą – informacija tampa organiška tiriamo dalyko dalimi. atitikmenys: angl. system of pedagogical sciencies vok. System der Erziehungswissenschaften rus. система педагогических наук

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • edukologijos mokslo sistema — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Jos struktūra pirmiausia remiasi žmogaus struktūros dalimis, kurias tiria atskiros edukologijos šakos: • somatiką (gyvenimo būdą) – dietetika, • psichiką (sielą) – psichopedija, • kultūrą (papročių, mokslo,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • System der Erziehungswissenschaften — pedagogikos mokslų sistema statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo procesus įvairiais aspektais tyrinėjančių mokslų visuma. Ją sudaro pedagogikos mokslo disciplinos, kilusios diferencijuojantis pedagogikos teorijai. Jos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • system of pedagogical sciencies — pedagogikos mokslų sistema statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo procesus įvairiais aspektais tyrinėjančių mokslų visuma. Ją sudaro pedagogikos mokslo disciplinos, kilusios diferencijuojantis pedagogikos teorijai. Jos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • система педагогических наук — pedagogikos mokslų sistema statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo procesus įvairiais aspektais tyrinėjančių mokslų visuma. Ją sudaro pedagogikos mokslo disciplinos, kilusios diferencijuojantis pedagogikos teorijai. Jos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • teorinė pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Metodologija ir empiriniais duomenimis grindžiama ugdymo proceso aiškinimų ir apibendrinimų, pagrindinių sąvokų ir dėsningumų, principų ir mokslinių rekomendacijų sistema. Teorinė pedagogika yra visų… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • theoretical pedagogy — teorinė pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Metodologija ir empiriniais duomenimis grindžiama ugdymo proceso aiškinimų ir apibendrinimų, pagrindinių sąvokų ir dėsningumų, principų ir mokslinių rekomendacijų sistema. Teorinė… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • theoretische Pädagogik — teorinė pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Metodologija ir empiriniais duomenimis grindžiama ugdymo proceso aiškinimų ir apibendrinimų, pagrindinių sąvokų ir dėsningumų, principų ir mokslinių rekomendacijų sistema. Teorinė… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • теория педагогики — teorinė pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Metodologija ir empiriniais duomenimis grindžiama ugdymo proceso aiškinimų ir apibendrinimų, pagrindinių sąvokų ir dėsningumų, principų ir mokslinių rekomendacijų sistema. Teorinė… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • allgemeine Pädagogik — bendroji pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pedagogikos mokslo disciplina, tirianti esmines ugdymo problemas. Jos problematiką sudaro: 1) ugdymo objektas ir dalykas; 2) ugdymo tikslai ir uždaviniai; 3) ugdymo turinys ir bendrieji… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • bendroji pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pedagogikos mokslo disciplina, tirianti esmines ugdymo problemas. Jos problematiką sudaro: 1) ugdymo objektas ir dalykas; 2) ugdymo tikslai ir uždaviniai; 3) ugdymo turinys ir bendrieji metodai; 4) ugdymo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”